BAKIŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD
0212 671 65 21 - 0212 671 65 22
info@bakiskimya.com.tr

KOBALT SÜLFAT

 

Kobalt(II) sülfat; CoSO₄ₓ formülüne sahip inorganik bileşiklerden herhangi birine verilen isimdir. Genellikle sırasıyla kobalt sülfat, heksa- veya heptahidratları tanımlar. Heptahidrat, suda ve metanolde çözünen kırmızı bir katıdır. Kobalt(II) tek sayıda elektrona sahip olduğu için tuzları paramanyetiktir.

Hidratlı kobalt(II) sülfat, diğer kobalt tuzlarının imalatında olduğu kadar, pigmentlerin hazırlanmasında da kullanılır. Kobalt pigmenti porselen ve camda kullanılır. Kobalt(II) sülfat, akümülatörlerde ve galvanik kaplama banyolarında, görünmez mürekkeplerde, hayvan yemlerinde ve toprak ıslahında katkı maddesi olarak kullanılır. Bu amaçlar için kobalt sülfat, kobalt oksidin sülfürik asitle işlenmesiyle üretilir.

Ticari olarak yaygın olarak bulunabilen heptahidrat, koordinasyon kimyasında rutin bir kobalt kaynağıdır

Fiyat Bilgisi

Ürün Fiyatları ve Güncel fiyat Bilgisi Almak için Aşağıdaki Formu Doldurarak ya da İletişim Bölümünden Firmamızla İletişime Geçebilirsiniz.