BAKIŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD
0212 671 65 21 - 0212 671 65 22
info@bakiskimya.com.tr

ELEKTRİKLİ YAĞ ALMA PROSESLERİ

İki genel elektrolitik temizleme modu vardır: anodik ve katodik. Her iki durumda da çözünmeyen bir elektrot ile temizlenecek parça arasına bir doğru akım uygulanır.

Anodik elektro temizleme yapılırken, parça sistemde anot konumuna getirilir. Bu genellikle 4(OH) → 2H2O + O2(g) + 4e oksidasyon reaksiyonunu kolaylaştırmak için bazik pH değerine sahip bir solüsyonda gerçekleştirilir. Bu durumda, doğrudan parka üzerindeki kirleticinin altında oksijen gazı kabarcıkları üretilir ve bu da pası, kiri ve hafif yağları çıkarmaya yardımcı olur.

Diğer mod, parçanın katot konumuna getirildiği ve yüzeyde bir indirgeme reaksiyonunu gerçekleşen katodik elektro temizleme olarak adlandırılır. Bu durumda, 4H+ + 4e → 2H2(g) reaksiyonunu sürdürmek için yeterli hidrojen iyonları sağlamak üzere sistemin pH’ının asidik olması gerekir. Bu elektrikli temizleme modu, metal yüzeyden pas veya oksit gibi birikintileri kaldırarak etkili bir şekilde temizler.

Anodik temizlik için bazik, katodik temizlikte asidik çözelti kullanılması gerekir. Bununla birlikte, etkili temizlik için yüksek oranda bazik veya asidik olmaları gerekmez. Aşırı uçlardaki pH temizliğiyle sağlanacak mekanik etki, daha düşük bir pH’ta bir doğru akım güç kaynağının yardımıyla da gerçekleştirilebilir.

Katodik elektro temizleme durumunda, sistemin daha verimli olduğu kabul edilir çünkü anodik reaksiyonda oksijenin iki katı kadar hidrojen üretilir. Demir ana malzemede hidrojen gevrekliği riski önemli değilse “temizleyici kabarcıklarının” iki katının üretilmesi yüzeyin temizlenmesinde daha etkili olabilir. Bu nedenle, demirli metallerin elektrikle temizlenmesi genellikle anodik modda alkali bir ortamda yapılır. Katodik elektro temizleme genellikle yalnızca demir dışı malzemeler için kullanılır.

 

Bazı durumlarda, periyodik ters temizlik adı verilen bir teknik kullanarak her iki temizleme yönteminden de yararlanılabilir. Oksit (pas) gidermede en etkili olduğu düşünülen bu yöntemde, temizleme türleri (katodik ve anodik) arasında geçiş yapılır. Bu kombine yöntemde, gevşek metalik kurum birikimini en aza indirmek için anodik elektro temizlemeyi sonda kullanmak yaygın bir metottur.

Elektrikli temizleyiciler, köpük oluşumunu minimumda tutarak oluşan kabarcıkların çözeltiden ayrılmasını sağlamak için düşük köpük oluşturan yüzey aktif maddeler içerir.  Yine de ağır yağ katmanlarını uzaklaştırmak için elektro temizleme öncesinde alkali çözelti içinde ön temizlik yapılması önerilir.

 

BAKIŞ KİMYA olarak kurduğumuz tüm proseslerde yaşanabilecek tüm sorunları en kısa sürede çözüme ulaştırarak müşterilerimizin memnuniyetini garanti almak için koordinasyon içinde çalışan teknik destek ekibi ve deneyimli laboratuvar personeli istihdam etmekteyiz.

35 yılı aşkın sektör tecrübemiz, uzman kadromuz ve uluslararası distribütörlüklerimizle sunduğumuz çözüm ortaklığı hizmeti hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.